Frequently Asked Questions

It is intended for this site to be used as a guideline for answering press-related questions and to streamline or standardize the information to third parties in the Shore Power Caland Canal (SPCC) Project. Each consortium partner has the right to answer the Press on its own, provided it will adhere to the answers given in this document in order to ensure no conflicting information is brought to the attention of others outside of the consortium. Contact us for more information. 


Consortium & Planning

Is het haalbaarheidsonderzoek al begonnen?

Jazeker. De tekening van de MoU op 10 Juli was de officiële start  van het onderzoek met HMC, Eneco en Port of Rotterdam.

Wanneer moet het haalbaarheidsonderzoek zijn afgerond?

De planning is om einde 2018  het haalbaarheidsonderzoek af te ronden.

Wanneer wil Heerema walstroom hebben?

De planning is om eind 2019, begin 2020 de aansluiting te realiseren. Dit is uiteraard afhankelijk van de partijen die de elektrische infrastructuur moeten aanleggen, als ook vergunningstrajecten.


Hoeveel stroom trekken schepen als de Aegir en de Thialf?

Als ze aan de wal liggen, dan verwachten we maar een klein deel te hoeven gebruiken van het totale geïnstalleerde vermogen van onze schepen. Het meeste vermogen gaat dan naar de basisfuncties om het schip draaiende te houden en naar het opereren van de kranen. Zonder al te veel in de technische details te duiken, verwachten we 5 tot 10 MW nodig te hebben per schip. Omdat we 2 schepen willen aansluiten, houden we nu rekening met een maximaal totaal vermogen van 20MW. Dit is natuurlijk afhankelijk van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek.

About the Vessels


Environmental & Emissions

Wat is de verwachte besparing op de uitstoot van de Aegir en de Thialf in Nox'en, CO2 en fijnstof?

De exacte cijfers kunnen we nog niet aangeven omdat het onderzoek nog gaande is. We hopen hier binnen enkele maanden een antwoord op te kunnen geven.

In de film op walstroom.nu komt de stroom uit windmolens. Kunnen de turbines de volledige vraag trekken? Zo nee, waar komt de stroom nog meer vandaan?

Het uitgangspunt is dat de volledige stroombehoefte door duurzame energie wordt voorzien, maar dit hoeft niet perse te komen van windmolens direct in de omgeving. Het is de verwachting dat de nieuwe turbines die op de Landtong Rozenburg, nabij het Calandkanaal worden geplaatst aan die vraag kunnen voldoen, maar dit is nog afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek uiteraard. Als het niet met de lokale windmolens lukt, dan zijn we voornemens om groene stroom in te kopen - bijvoorbeeld van andere Nederlandse windparken van Eneco. Overigens moet gezegd worden dat de schematische weergave in de animatie windmolens toont, maar deze worden niet naast de huidige installatie geplaatst. Het uitgangspunt is dat de huidige locatie van windmolens wordt gebruikt, maar dat de windmolens worden vernieuwd. Dit project wordt op dit moment ontwikkeld door Eneco.


Technical & Commercial

Wat gebeurt er met de opgewekte stroom als er geen schepen liggen?

Afhankelijk van de uitkomst wordt dit teruggevoerd aan het net, kan het gebruikt worden voor andere schepen. We zoeken nog andere maritieme partners die ook op de locatie groene stroom willen afnemen als de schepen van Heerema er niet liggen. Ook wordt gekeken naar opslag van de stroom in een grote batterij om de stroom later te kunnen gebruiken en om te grote dips in het stroomnet te voorkomen.

Hoe voorkom je stroomdips bij het aansluiten van schepen?

Dit is een vrij ingewikkelde en technische vraag, maar grofweg zijn er twee keuzes: “door het donker” heen gaan of “synchroniseren”. Door het donker heen gaan betekent dat alle systemen worden uitgeschakeld, om vervolgens “het net” aan te zetten. Dit is eenvoudiger te realiseren, maar brengt risico’s met zich mee. Synchroniseren betekent dat je het boordnet synchroniseert met het landnet, voordat je omschakelt van het een naar het ander. Dit is bijvoorbeeld ook wat in Hoek van Holland bij Stena Line gebeurt. Technisch gezien zijn beide opties mogelijk en worden ze beide onderzocht.

Wie betaalt de aansluiting? Hoe duur is een aansluiting?

Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de afspraken die de betrokken partijen tzt met elkaar maken.

Wordt de aansluiting door Heerema zelf gebouwd en geëxploiteerd?

Het consortium is aan het onderzoeken wie de infrastructuur zal bouwen en hoe het beheerd zal worden.


In de Californische havens (zoals Long Beach) hebben schepen al een walstroomaansluiting, is die techniek, exploitatie et cetera niet één op één te kopiëren naar Nederland?

Vele zaken zijn inderdaad direct te kopiëren (bepaalde transformatoren, omvormers, etc.), maar andere zaken zijn per schip specifiek (aansluiting locatie, voltage, benodigde vermogen, etc.). Daarnaast gebruiken veel schepen een hogere frequentie van hun stroom (60 hertz) dan op de wal (50hertz). Dit is in de VS gelijk en daardoor is het realiseren van walstroomvoorzieningen in de VS eenvoudiger. Uiteraard nemen we de best practices mee in het haalbaarheidsonderzoek.

Other